League of Legend Beklenen 12.7 Yaması Türkiye Sunucusuna Geldi!

League of Legends 12.7 yaması Türkiye sunucusuna geldi. Getirilen yamada, dört şampiyona profesyonel düzeyde zayıflatma gelirken on şampiyon da güçlendirmelerden nasibini aldı. Daha önce haberini vermiş olduğumuz mistik kostümler 12.7 yaması ile oyuncuların kullanımına sunuldu.

12.7 Yaması ile birlikte güçlendirilen şampiyonlar!

Gangplang

 • Pasif – Ateşle İmtihan

Yakma Etkisinin Taban Hasarında Artış: 1-18.seviyelerde 55-225 = 1-18. Seviyelerde 55-310

 • W – İskorbüte Çare

Mana Bedelinde Azalma : 80/90/100/110/120 = 60/70/80/90/100

Gwen

 • E – Pens At

İlk Normal Saldırıdan Sonra Bekleme Süresi İadesi Artış: %50 =60

 • R – İlmek İlmek

Bekleme Süresinde Azalma: 120/110/80 = 100/90/80 saniye

Kalista

 • Taban Nitelikler

Taban Mana Değerinde Artış 250 = 300

Hareket Hızı Artışı 325 = 330

Saldırı Hızı Büyüme Oranında Artış %4 = %4,5

Karthus

 • Q – Hortlak Mayın

Canavarlara Yönelik Hasar Artışı: %85 = %95

Lillia

 • Pasif – Düş Dalı

Şampiyonlardan Sağladığı İyileşmede Artış: 1-18. Seviyelerde 12-140(+%12YG) = 1-18. Seviyelerde 12-140(+%20YG)

 • W – Dikkat Et! İik!

Hasar Artışı: 70/90/110/130/150(+%35YG) = 80/100/120/140/160(+%35YG)

Neeko

 • W – Kandırıkçı

Pasifin İlave Büyü Hasarı Artışı: 50/70/90/110/130(+%60YG) = 50/80/110/140/170(+%60YG)

Pasifin İlave Hareket Hızı Artışı : %10/15/20/25/30 = %10/17,5/25/32,5/40

Pantheon

 • Taban Nitelikler

Taban Can Yenilenmesinde Azalma: 9 = 7,5

 • Q – Meteor Mızrağı

Dokunarak Kullanılan Q’nun Uzunluğunda Artış: 550 Birim = 600 Birim

Dokunarak Kullanılan Q’nun Genişliğinde Azalma: 150 Birim = 120 Birim

 • E- Siperli Saldırı

Kaldırılıldı Yıkılmaz Savunma : Pantheon E- Siperli Saldırı yeteneği etkinken geri gidiyorsa artık yavaşlamıyor.

 • R – Gökkubbenin Çöküşü

Güncellendi Mecburi İniş : Pantheon artık hedef konuma 0,25 saniye önce iniyorç

Wukong

 • Q – Yıkıcı Vuruş

Bekleme Süresinde Azalma: 9/8,5/8/7,5/7 saniye = 8/7,5/7/6,5/6 saniye

 • W – Oyunbaz Savaşçı

Bekleme Süresinde Azalma: 20/19/18/17/16 saniye = 20/18/16/14/12 saniye

Yeni Engel Tanımaz: Wukong artık W – Oyunbaz Savaşçı yeteneğini kullanrak yüzey şekillerinin üstünden atlayabiliyor.

 • E – Bulut Saldırısı

Büyü Hasarı Artışı: 80/110/140/170/200(+%80YG) = 80/110/140/170/200(+%100YG)

Canavarlara Yönelik İlave Büyü Hasarında Artış: %50 = %80

Yasuo

 • Taban Nitelikler

Can Artışı: 490 = 520

 • R – Son Nefes

Bekleme Süresinde Azalma: 80/55/30 saniye = 70/50/30 saniye

Yone

 • R – Mühürlü Kader

Bekleme Süresinde Azalma: 120/100/80 saniye = 120/90/60 saniye

 

12.7 Yaması ile zayıflatılan şampiyonlar!

Jayce

 • Taban Nitelikler

Can Büyüme Oranı Artışı 90 = 95

Can Azalma 1-18. Seviyelerde 560 – 2090 = 1-18. Seviyelerde 520 – 2135

Taban Zırhta Azalma: 27 = 22

Zırh Büyüme Oranı Artışı: 3,5 = 3,8 (18. Seviyedeki zırh miktarı değişmedi)

 

Lee Sin

 • Taban Nitelikler

Taban SG Azalma: 68 = 66

 • Q – Ses Dalgası / Titreşim Darbesi

Ses Dalgası Hasarında Azalma: 55/80/105/130/155 (+%100 İlave SG) = 50/75/100/125/150 (+%100 İlave SG)

Titreşim Darbesi’nin Asgari Hasarında Azalma: 55/80/105/130/155 (+%100 İlave SG) = 50/75/100/125/150 (+%100 İlave SG)

Titreşim Darbesi’nin Azami Hasarında Azalma: 110/160/210/260/310 (+%200 İlave SG) = 100/150/200/250/300 (+%200 İlave SG)

Ryze

 • Q – Aşırı Yük

Büyü Hasarı YG Artışı /  İlave Manada Azalma: 70/90/110/130/150 (+%45 YG), (+%3 İlave Mana) = 70/90/110/130/150 (+%50 YG), (+2 İlave Mana)

Zeri

 • Taban Nitelikler

SG Büyüme Oranında Azalma: 2 = 1,5

Saldırı Gücünde Azalma: 1-18. Seviyelerde 53-87 = 1-18. Seviyelerde 50 -75,5

Taban Zırhta Azalma: 22 = 20

Can Büyüme Oranında Artış: 90 = 95

 1. Seviyede Can Artışı: 2030 = 2115
 • Q – Taramalı

Toplam Fiziksel Hasar Artışı: 10/15/20/25/30 (+%110 Toplam SG) = 7/9/11/13/15 (+%110 /122,5/115/117,5/ 120 Toplam SG)

Güncelleme Kullan –  At: Q – Taramalı yeteniği artık isabet etkilerini kullanım başına yalnızca bir kez uyguluyor.

Güncelleme Dur Hele: Zeri artık her Q – Taramalı kullanımı başına yalnızca bir R – Yıldırım Patlması yükü kazanıyor ve E – Kıvılcım Akımı yeteneğinin bekleme süresi yalnızca bir kez azalıyor ( Kritik Vuruşlar Hariç).

Yeni İki Kat Şok: Kritik vuruş yapan Q – Taramalı yeteneği artık Zeri’ye fazladan bir R – Yıldırım Patlması yükü kazanıyor ve E – Kıvılcım Akımı yeteneğinin bekleme süresini  bir kez daha azaltıyor ( Bu etkiler en fazla iki kez tetiklenebilir: Q bir şampiyona isabet ettiğinde ve bir şampiyona yönelik kritik vuruş gerçekleştirdiğinde).

 • W – Ultraşok Lazeri

Büyü Hasarı Artışı: 40/75/110/145/180 (+%100 Toplam SG) (+%60 YG) = 10/45/80/115/150 (+%120 Toplam SG) (+%70 YG)

 • E – Kıvılcım Akımı

Bekleme  Süresinde Zamanla Azalma : 23 saniye = 28/26,5/25/23,5/22 saniye

 • R – Yıldırım Patlaması

Bekleme Süresinde Zamanla Azalma: 100/90/80 saniye = 120/95/70 saniye

 

12.7 Yaması ile düzenlenen şampiyon

Rengar

 • Q – Yabani

Yeni Sevimli Patiler : Q – Yabani yeteneğinin yapılara yönelik ilave hasarı %40 azaldı.

 • W – Savaş Kükremesi

Canavarlara Yönelik İlave Büyü Hasarında Artış: 1-18. Seviyelerde 65 – 130 = 1-18. Seviyelerde 85 – 150

 • Giderlilen Hatalar

Gromp’un Rengar’a vahşet yükü kazandırmasına yol açan hata giderildi.

12.7 Yaması ile eşyalara getirilen değişiklikler

Cehennem Maskesi

 • Tuz Buz Et Etkisinin Büyü Direnci Azaltmasında Artış : 5 (+%1 İlave Can), En Fazla 20 = 5 (+%1,2 İlave Can), En Fazla 25

Dinçleştirici Aytaşı

 • Yük Başına İlave İyileştirme Ve Kalkan Gücünde Azalma: %7( En Fazla 5 Yükte %35) = : %6( En Fazla 5 Yükte %30)

Rüzgarın Hiddeti

 • Aktif Bekleme Süresinde Artış: 90 saniye = 110 saniye

Umbra Mızrağı

 • Toplam Bedelde Azalma: 2400 Altın = 2300 Altın
 • Birleştime Bedelinde Azalma: 600 Altın = 500 Altın
 • Göze Göz Bekleme Süresinde Azalma: 45 saniye = 35 saniye

Yaşklaşan Kış

 • Toplam Bedelde Artış: 2600 Altın = 2700 Altın
 • Birleştirme Bedelinde Artış: 1000 Altın = 1100 Altın
 • Canda Azalma: 400 = 350
 • Giderilen Hata: Son kış’ın taban kalkanının şampiyon seviyesine bağlı olarak artmamasına yol açan hata giderlildi.

12.7 Yaması ile rünlere getirilen değişiklikler

 Zaman Büken Karışım

 • Anlık Can Ve Mana Yenilemesinde Azalma: %50 = %30
 • İlave Hareket Hızında Azalma: %5 = %4

 

Hit enter to search or ESC to close

Refund Reason