League Of Legends: Rünler ve Tüm Detayları

 

League of legends beş temel ründen oluşurken her temel rün kendi içerisinde dört kısımdan oluşmaktadır. Yazımızın devamında rünler ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve dört kısım’da tektek ele alınmış ve ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır.

İsabet Güçlen Dirilmiş Saldırılar ve Devamlı Hasar:

1.KISIM

Saldırıya Devam: Bir rakip şampiyona art arda üç normal vuruş isabet ettirmek seviyeye bağlı 40 ile 180 ilave değiken hasar verir ve hedefin altı saniye boyunca savunmasız hale gelerek her tür kaynaktan %8 ile %12 fazladan hasar alamasını sağlar.
Ölümcül Tempo: Bir rakip şampiyona saldırdığında 6 saniyeliğine %60 ila %90 (yakın dövüşçüler için) veya %30 ila %54 (menzilli şampiyonlar için) Saldırı Hızı kazanırsın. Bu etki en fazla 6 defa birikir.Etki tam yüke ulaştığında saldırı hızın 2,5’i aşabilir ve 50 (yakın dövüşçüler için) veya 75 (menzilli şampiyonlar için) saldırı Menzili kazanırsın.
Ayağı Çabuk: Saldırmak ve hareket etmek Enerji yükleri biriktirir. 100 yüke ulaştığında bir sonraki saldırın Enerji Dolu hale gelir.Enerji Dolu saldırılar seni 10 ila 100 Can (+0.3 İlave SG, +0.2 YG) iyileştirir ve 1 saniyeliğine %20 Hareket Hızı sağlar.Minyonlar üstünden iyileşmek menzilli şampiyonlar için %10, yakın dövüşçü şampiyonlar için %20 etkilidir.
Yenilmez: Rakip şampiyona hasar veren normal saldırılar veya yetenekler 5 saniyeliğine 2 Yenilmez yükü kazandırarak yük başına 2 ila 4.5 Değişken Kuvvet kazanmanı sağlar. En fazla 12 yük birikir. Menzilli şampiyonlar normal saldırı başına sadece 1 yük kazanır.Azami yüke ulaştığında şampiyonlara verdiğin hasarın %9 kadarına eşdeğer miktarda iyileşirsin (menzilli şampiyonlar için %6).

 

2.KISIM

Şifa Taşkını: Maruz kaldığın fazlalık iyileştirme, en fazla 10 (+%10 Azami Can) Hasar engelleyen bir kalkan oluşturur.Kalkan, sen veya takım arkadaşların tarafından uygulanan fazlalık iyileştirmenin %20 ila %100 kadarından oluşur.
Zafer:Alt etmeler eksik canının %12 kadarını yeniler ve fazladan 20 Altın sağlar.
Pratik Zekâ: Rakip şampiyonlara hasar vermek mana yenilenmesini 4 saniyeliğine saniyede 1.5-11 Mana olacak şekilde (menzilli şampiyonlar için %80) arttırır. Enerji kullanıcıları bunun yerine saniyede 1,5 Enerji kazanır.Alt etmeler azami mananın veya enerjinin %15 kadarını yeniler.

 

3.KISIM

Efsane Çeviklik: 3 Saldırı Hızı ve Efsane yükü başına fazladan %1.5 Saldırı Hızı daha kazanırsın (en fazla 10 yük). Her şampiyon alt etme, destansı ve büyük canavar kesme ve minyon biçme Efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar.
Efsane Sıvışma: %5 Sıvışma ve Efsane yükü başına fazladan %2.5 Sıvışma daha kazanırsın (en fazla 10 yük).<br><br>Her şampiyon alt etme, destansı ve büyük canavar kesme ve minyon biçme Efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar.
Efsane Kan:Her Efsane yükü başına %0.4 Can Çalma kazanırsın (en fazla 15 yük). Azami Efsane yüküne ulaştığında 100 Azami Can kazanırsın. Her şampiyon alt etme, destansı canavar alt etme, büyük canavar kesme ve minyon biçme Efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar.

 

4.KISIM

Son Darbe: Canı %40 miktarının altındaki şampiyonlara %8 daha fazla hasar verirsin.
Biç Devir: Şampiyonlara azami canlarının seninkinden ne kadar fazla olduğuna göre %5 ila %15 daha fazla hasar verirsin.İlave hasar, azami canları seninkinden %10 ila %100 daha fazla olan rakiplere karşı lineer olarak artar.
Son Direniş: %60 Can miktarının altındayken şampiyonlara %5 ila %11 fazladan hasar verirsin. En yüksek hasar, %30 Can miktarındayken verilir

 

Hakimiyet Anlık Hasar ve Hedefe Ulaşma:

1.KISIM

Elektrik Ver: Bir şampiyona 3 saniye içerisinde 3 farklı saldırı veya yetenek isabet ettirmek ilave değişken hasar verir.Hasar: 30 ila 180 (+0.4 ilave SG, +0.25 YG).Bekleme Süresi: 25 ila 20 sn.
Yırtıcı: Çizmelerini ‘Yırtıcı’ aktif etkisiyle efsunlar. Hareket hızı artışı sağlar. Bu etki, rakip şampiyonları kovalarken 1 saniye içinde artarak en fazla %45 olur. Artış tamamlandıktan sonra şampiyonlara hasar veren saldırı veya yetenekler bu etkiyi sonlandırır ve 40 ila 120 (+0,2 İlave SG) (+0,1 YG) İlave Değişken Hasar verir.Bekleme Süresi: 90-60 sn.
Kara Hasat : Canı %50 değerinin altındaki şampiyonlara hasar vermek değişken hasar uygular ve hedefin ruhunu hasat ederek Kara Hasat hasarını kalıcı olarak 5 arttırır. Kara Hasat hasarı: 20 ila 60 (seviyeye bağlı) (ruh başına +5 Hasar) (+0.25 İlave SG) (+0.15 YG)<br>Bekleme süresi: 45 sn. (alt etmelerin ardından sıfırlanarak 1.5 sn. olur).
Keskin Sağanak: Rakip şampiyonlara saldırmak, en fazla 3 saldırıya kadar %110 Saldırı Hızı kazandırır.Saldırılar arasında 3 saniyeden uzun süre geçtiğinde etki kaybolur.Bekleme Süresi: 12 sn. Saldırı sıfırlamaları, saldırı sınırını 1 arttırır.Geçici olarak saldırı hızı sınırını aşmana izin verir.

 

2.KISIM

Belden Aşağı: Hareket veya eylem kısıtlamalarına uğrayan rakip şampiyonlara 10 ila 45 ilave gerçek hasar verirsin (seviyeye bağlı).Bekleme Süresi: 4 sn. Kısıtlamanın ardından ortaya çıkan hasarlarla etkinleşir
Kan Tadı: Bir rakip şampiyona hasar verdiğinde iyileşirsin.İyileştirme: 18 ila 35 (+0.2 İlave SG, +0.1 YG) Can (seviyeye bağlı).Bekleme Süresi: 20 sn.
Ani Darbe: Gizli halden çıktıktan ya da atılma, atlama, sıçrama, ışınlanma kullandıktan sonra bir şampiyona herhangi bir hasar vermek 5 saniyeliğine 7 Zırh Deşme ve 6 Büyü Nüfuzu kazandırır.Bekleme Süresi: 4 sn.

 

3.KISIM

Zombi Totem: Rakip totemleri alt etmek yerlerinden dost bir Zombi Totem çıkmasını sağlar.Ortaya çıkan her Zombi Totem için Değişken 1.2 Saldırı Gücü veya 2 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın (en fazla 10 yük). 10 Zombi Totem ortaya çıkmasının ardından ayrıca 10 Değişken Kuvvet kazanırsın. Zombi Totemler görünür haldedir, 120 saniye kalır ve totem sınırı içinde sayılmaz.
Hayalet Poro: Totemlerin süre aşımına uğradığında, geride 90 saniyeliğine görüş sağlayan bir Hayalet Poro bırakır. Hayalet Poro, rakip şampiyonlar yakınına geldiğinde korkup kaçar. Çağırdığın her Hayalet Poro ve Hayalet Poro tarafından görülen her bir rakip şampiyon için Değişken 1.2 Saldırı Gücü veya 2 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın (en fazla 10 yük).10 yükün ardından fazladan 10 Değişken Kuvvet kazanırsın.
Gözyuvarı Koleksiyonu: Şampiyonları alt ettiğinde gözyuvarı toplarsın. Toplanan her gözyuvarı başına Değişken 1.2 Saldırı Gücü veya 2 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. 10 gözyuvarı toplayarak koleksiyonunu tamamladığında fazladan Değişken 6 Saldırı Gücü veya 10 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. Şampiyon alt etme başına 1 gözyuvarı toplarsın

 

4.KISIM

Hazine Avcısı: Bir dahaki sefere Kelle Avcısı yükü elde ettiğinde fazladan 70 Altın kazanırsın. Her Kelle Avcısı yükü başına edinilen altın 20 artar. En fazla 150 Altın olabilir. Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır
Usta Avcı: 20 Eşya Hızı artı Kelle Avcısı yükü başına fazladan 6 Eşya Hızı kazanırsın (ziynetler dahil). Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır.Eşya hızı, bekleme süresine sahip tüm eşyaları etkiler.
İnsafsız Avcı: Çatışma dışında etkili 5 Hareket Hızı artı Kelle Avcısı yükü başına 8 Hareket Hızı kazanırsın.Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır.
Mükemmel Avcı: Ultin 6 Yetenek Hızı artı Kelle Avcısı yükü başına 5 Yetenek Hızı kazanır.Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır.

 

Büyücülük Güçlendirilmiş Yetenekler ve Kaynak Yönetimi:

1.KISIM

Aery’yi Çağır: Rakip şampiyonlara normal saldırı veya yeteneklerle hasar vermek Aery’yi onlara göndererek seviyeye bağlı olarak 10 ila 40 (+0.1 YG) (+0.15 İlave SG) Hasar verilmesini sağlar.Yeteneklerle takım arkadaşlarını güçlendirmek veya korumak Aery’yi onlara göndererek seviyeye bağlı olarak 35 ila 80 (+0.25 YG) (+0.4 İlave SG) Kalkan verilmesini sağlar.Aery sana geri dönene kadar yeniden gönderilemez.
Sihirli Yıldız: Bir şampiyona yeteneklerle hasar vermek, şampiyonun bulunduğu noktaya bir meteor fırlatır veya bekleme süresindeyse, Sihirli Yıldız’ın kalan bekleme süresini azaltır.Değişken Hasar: Seviyeye bağlı olarak 30 ila 100 (+0.2 YG ve +0.35 İlave SG)<br>Bekleme Süresi: 20 ila 8 sn.Bekleme Süresinde Azalma:Tek Hedef: %20 Alan Etkisi: %10 Zamanla Verilen Hasar: %5
Sürat Coşkusu: Rakip şampiyonlara 4 saniye içinde 3 farklı saldırı veya yetenek isabet ettirmek seviyeye bağlı olarak %15 ila %40 Hareket Hızı ve %75 Yavaşlatma Direnci sağlar. Bu etki yakın dövüşçü şampiyonlar için artarak %30 ila %60 Hareket Hızı olur.Süre: 3 sn. Bekleme Süresi: 10 ila 30 sn.

 

2.KISIM

Soğuran Küre: 30 Can miktarının altına düşmene neden olacak büyü hasarı aldığında 4 saniyeliğine, seviyene bağlı olarak 40 ila 120 büyü hasarı (+0.1 YG veya +0.15 ilave SG) engelleyen bir kalkan kazanırsın.Bekleme süresi: 60 sn.
Mana Akışı Yüzüğü: Bir rakip şampiyona yetenek isabet ettirmek azami mananı kalıcı olarak 25 arttırır (en fazla 250 mana kazanabilirsin). 250 ilave manaya ulaştığında, her 5 saniye eksik mananın %1 kadarını yenilersin.Bekleme süresi: 15 saniye.
Bulut Pelerini: Sihirdar büyüsü kullandıktan sonra 2 saniye boyunca birimlerin içinden geçmene izin veren bir hareket hızı artışı kazanırsın. Artış: Sihirdar büyüsünün bekleme süresine bağlı olarak %5 ila %25 Hareket Hızı (Yüksek bekleme süresine sahip sihirdar büyüleri daha fazla hareket hızı sağlar).

 

3.KISIM

Yücelik: Şu seviyelere ulaştığında ilave kazanırsın.5. Seviye: +5 Yetenek Hızı 8. Seviye: +5 Yetenek Hızı 11. Seviye: Şampiyonları alt etmek, temel yeteneklerin kalan bekleme sürelerini %20 azaltır.
Sürat: Üstündeki tüm hareket ilaveleri %7 daha etkili hale gelir ve %1 Hareket Hızı kazanırsın.
Mutlak Odak: Canın %70 değerinin üzerindeyken seviyeye bağlı olarak Değişken olarak en fazla 18 Saldırı Gücü veya 30 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. 1. seviyede 1.8 Saldırı Gücü veya 3 Yetenek Gücü kazandırır.

4.KISIM

Kızart: Bir sonraki hasar veren yeteneğin şampiyonları yakarak 1 saniyenin ardından seviyeye bağlı olarak 15 ila 35 İlave Büyü Hasarı verir. Bekleme Süresi: 10 sn.
Suda Yürüyen: Nehirdeyken 25 Hareket Hızı ve seviyeye bağlı olarak Değişken olarak en fazla 18 Saldırı Gücü veya 30 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. Akan nehir kadar hızlı, ürken Yampiri Yengeç kadar çevik olasın.

 

Yaklaşan Fırtına: Her 10 dakikada bir YG veya SG kazanırsın (Değişken).

10 dakika: +8 YG veya 5 SG

20 dakika: +24 YG veya 14 SG

30 dakika: +48 YG veya 29 SG

40 dakika: +80 YG veya 48 SG

50 dakika: +120 YG veya 72 SG

60 dakika: +168 YG veya 101 SG

 

Azim Dayanıklılık ve Kitle Kontrolü

1.KISIM

Hortlağın Pençesi: Çatışmada olduğun her 4 saniye, bir şampiyona yönelik bir sonraki normal saldırın: Azami can miktarının %4 kadarına eşdeğer ilave büyü hasarı verirSeni azami can miktarının %2 kadarına eşdeğer miktarda iyileştirirCan miktarını kalıcı olarak 5 arttırır. Menzilli Şampiyonlar: Hasar, iyileştirme ve kazanılan kalıcı can %40 azalır.
Artçı Şok: Bir şampiyonu hareketsiz bıraktıktan sonra zırh ve büyü direncini 2.5 saniyeliğine 35 + ilave dirençlerinin %80 kadarı arttırır. Sonrasında infilak ederek yakındaki rakiplere büyü hasarı verir. Hasar: 25 ila 120 (+ilave can değerinin %8 kadarı)<br>Bekleme Süresi: 20 sn. Artçı Şok’un sağladığı dirençler seviyeye bağlı olarak 80 ila 150 ile sınırlıdır.
Muhafız: 350 Birim mesafedeki ve yeteneklerinle hedef aldığın takım arkadaşlarını 2.5 saniyeliğine koruma altına alırsın. Koruma boyunca sen veya hedef aldığın takım arkadaşın belli bir miktarda hasar alırsa, ikiniz de 1.5 saniyeliğine kalkan kazanırsınız. Bekleme Süresi: 70 ila 40 sn.Kalkan: 50 ila 130 + yetenek gücünün %15 kadarı + ilave canının %9 kadarı.Tetiklenme Eşiği: Azaltma etkilerinin ardından 90 ila 250 Hasar.

 

2.KISIM

Tahrip: Bir kuleye en fazla 600 mesafedeyken kuleye yönelik kuvvetli bir saldırı için 3 saniye boyunca güç toplarsın. Bu güçlü saldırı 100 (+ azami canının %35 kadarı) İlave Fiziksel Hasar verir. Bekleme Süresi: 45 sn.
Yaşam Kaynağı: Bir rakip şampiyonun hareketini kısıtlamak onu 4 saniyeliğine işaretler.İşaretlenmiş rakiplere saldıran takım arkadaşların, 2 saniye içinde 5 + senin azami can miktarının %1 kadarı iyileşir.
Kalkan Darbesi: Kalkan etkisi altındayken seviyeye bağlı olarak 1 ila 10 Zırh ve Büyü Direnci kazanırsın. Yeni bir kalkan kazandığında, bir şampiyona yönelik ilk normal saldırın 5 – 30 (+%1.5 İlave Can) (+%8.5 Yeni Kalkan Miktarı) İlave Değişken Hasar verir.Bu etkiyi kullanmak için kalkanın süresi dolduktan sonra en fazla 2 saniyen daha vardır.

 

3.KISIM

Kondisyon: 12 dakikanın ardından +9 Zırh ile +9 Büyü Direnci kazanırsın ve zırh ve büyü direncin %5 artar.
İkinci Şans: Bir rakip şampiyondan hasar aldıktan sonra 10 saniye içinde eksik can miktarının %4 kadarı +6 Can yenilersin.
Kemik Zırh: Bir rakip şampiyondan hasar aldıktan sonra, bu rakibin sana isabet ettirdiği 3 yetenek veya saldırı 30 ila 60 daha az hasar verir.Süre: 1.5 sn.Bekleme Süresi: 45 sn.

 

4.KISIM

Aşırı Büyüme:Yakınında katledilen canavar veya rakip minyonlardan yaşam enerjisi soğurarak bunların her 8 tanesi için kalıcı olarak 3 Azami Can kazanırsın.Soğurduğun canavar veya rakip minyon sayısı 120 olduğunda fazladan %3.5 Azami Can kazanırsın.
Canlandır: %5 İyileştirme ve Kalkan Gücü kazanırsın.Kullandığın veya aldığın iyileştirme ve kalkan etkileri canı %40 değerinin altındaki hedeflerin üstünde %10 daha güçlüdür.
Gözü Kara: %10 Sıvışma ve %10 Yavaşlatma Direnci sağlar. Bu ilaveler eksik cana bağlı olarak en fazla %20 Sıvışma ve %20 Yavaşlatma Direnci olacak şekilde artabilir. Azami değere canın %30’ken ulaşırsın.

 

İlham Yaratıcı Araçlar Ve Kural Esnetme

1.KISIM

Buzul Takviyesi: Bir rakip şampiyonu hareketsiz bırakmak o şampiyondan sana ve yakındaki diğer şampiyonlara doğru 3 buzul ışın çıkarır. Işınlar 3 (+ hareketsiz bırakma etkisinin süresinin %100 kadarı) saniyeliğine rakipleri %30 (+ her %10 İyileştirme ve Kalkan Gücü başına %9) (+ her 100 Yetenek Gücü başına %3) (+ her 100 İlave Saldırı Gücü başına %4) yavaşlatan ve (sen hariç) takım arkadaşlarına verdikleri hasarı %15 azaltan donmuş alanlar oluşturur. Bekleme Süresi: 25 sn.
Dizginsiz Büyü Kitabı: Seçili sihirdar büyülerinden birini yeni ve tek kullanımlık bir sihirdar büyüsüyle değiştirebilirsin. Değiştirirken seçtiğin her farklı sihirdar büyüsü, değiştirme bekleme süresini 25 sn. azaltır (değiştirme bekleme süresi başlangıçta 5 dakikadır). İlk değiştirmeni 6. dakikada yapabilirsin. Sihirdar büyüleri yalnızca çatışma dışında değiştirilebilir. Değiştirme sonucu kazandığın bir sihirdar büyüsünü kullandıktan sonra yeniden seçebilmen için, sihirdar büyülerini 3 kez daha değiştirmen gerekir.Çarp’ın hasarı, sihirdar büyülerini iki defa değiştirdikten sonra artar.
İlk Vuruş: Şampiyonlarla çatışmaya girdikten sonraki 0.25 saniye içinde rakip şampiyonlara isabet ettirdiğin saldırılar veya yetenekler 5 Altın kazandırır ve 3 saniyeliğine İlk Vuruş etkisi sağlar. Bu etki şampiyonlara fazladan %10 Hasar vermeni ve verdiğin ilave hasarın %100 (menzilli şampiyonlar için %70) kadarına eşdeğer miktarda altın kazanmanı sağlar.Bekleme Süresi: 25-15

 

2.KISIM

Hextech Sıçratıcısı: Sıçra bekleme süresindeyken yerini Hex-sıçra’ya bırakır. Hex-sıçra: 2 saniye yoğunlaşarak yeni bir noktaya sıçrarsın.Bekleme Süresi: 20 saniye. Şampiyonlarla çatışmaya girdiğinde 10 saniyeliğine bekleme süresine girer.
Sihirli Pabuçlar:12. dakikada bedava Kısmen Sihirli Pabuçlar kazanırsın ama bu andan önce çizme alamazsın. Alt ettiğin her şampiyon başına çizmeleri 45 saniye daha erken elde edersin.Kısmen Sihirli Pabuçlar, fazladan 10 Hareket Hızı sağlar.
Mükemmel Zamanlama: Oyuna 14 dakika sonra Kronometre şeklini alan bir Durağan Kronometre ile başlarsın. Gerçekleştirdiğin her alt etme, bu süreyi 120 saniye azaltır. Kronometre, 2.5 saniyeliğine zamanı durdurma etkisi sağlayan tek kullanımlık bir eşyadır.

 

3.KISIM

Geleceğin Pazarı: Eşya almak için borca girebilirsin. Alabileceğin borç miktarı zaman içinde artar. Borç bedeli: 50 Altın Borç sınırı: 150 + 5 / dakika (Borç 2. dakikadan önce kullanılamaz).
Minyon Uçuran: Oyuna koridor minyonlarını hemen biçen ve onları soğuran 3 Minyon Uçuran ile başlarsın. Minyon Uçuran oyunun ilk 180 saniyesi boyunca bekleme süresinde kalır. Bir minyon soğurmak, aynı türdeki minyonlara verdiğin hasarı kalıcı olarak +%6 ve sonrasında soğurduğun aynı türden her minyon için +%3 arttırır.
Peksimet Teslimatı: 6 dakika geçene kadar her 2 dakikada bir Ebedi Tam Yenilenme Peksimeti kazanırsın. Peksimetler eksik can ve mana miktarlarının %10 kadarını yeniler. Peksimet tüketmek veya satmak, mana üst sınırını kalıcı olarak 50 arttırır. Manasız: Mana kullanmayan şampiyonlar eksik can değerlerinin %12 kadarını yeniler.

 

4.KISIM

Kozmik Sezgi:

+18 Sihirdar Büyüsü Hızı

+10 Eşya Hızı

Hızını Al: hareket kısıtlamasına uğramış rakip şampiyonlara doğru ilerlerken %7.5 Hareket Hızı kazanırsın. Bu ilave, senin hareket kısıtlaması uyguladığın herhangi bir rakip şampiyona karşı artarak %15 olur. Takım Arkadaşlarının Kitle Kontrolleri İçin Etkinleşme Menzili: 1000.
Zaman Büken Karışım: Bir karışım veya peksimet tüketmek, kazanılacak can veya mana yenilemesinin %50 kadarının hemen alınmasını sağlar. Ayrıca etkiler devam ederken %5 Hareket Hızı kazanırsın.

 

Hit enter to search or ESC to close

Refund Reason